Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.pnga817e9c9202bb6b4546344166dde1908
bip4.png06464a40869d25d0d76d42ac0b268a06
baner_zamowienia_publiczne_220x120.jpg709a51ddd907b94ae3c7abd71003565f
baner bon wychowawczy.jpg4b3dded4b6632fe1db507f45d1c4317d
gprn.PNGf1241c867106c1195991c4c1face3a21
ppp2.png02230c50dfafeb8030992ca52f2ee7ea
gmina sprzedaje.jpg93fbe314bd94548424889eff02561412
wies.PNGde9c63e9d32cda01a364f4702a4cff12
sty.PNGd2f3c349fa0a57caf7740fc959de8dc5
budzet_obyw.png25b78d603e38df249c1f81dfbddcf4b5
z.png5cec305510eef760ec186a49283269a7
8.pnge6c4e9a2a35213ecb6391e3b5e60587e
Tryton Nyski XX baner do menu.jpgb32b5f6ea3a1686815fdc8b9c3355b5b
ulgi_rodzina.png83d960d358270751a1086edceb975595
baner zakładka.jpgad2748c2bc80c9af85b79eb33e3920e4
odpady.gifc48a3854ccb4d57b9a1a2e4eb30f98ff
eko_harmonogram.png3f37610b1ac889e080feb023653e366d
airly.PNG5dfd83804e30efd3e0091734a1a75b70
mapa.pngf520bb662e911e02c55dce919f0153a4
baner_220x133_miejski_internet_nysa.jpg5cd0267d2b66b107ccf80f44d99efe5c
mobil.pngc32dba67f3e746fb82c6b68e60fc6cf5
rrr.pngf21e40dee2fdd2b220eefc3aefda0c6a
baner_partnerstwo.gifda23e6e341f0526cc19eaab934830641
kultura.GIF1168900dda718c9afbfc7ec452cdfff1
dzielnicowy-baner-oryg.gif7c93f252f3ad5f91cc13a9510430ef47
schronisko_zwierzat.png83c36bb0a06f5e1e2ba1c7eb3b10831f
orly.pngdd45f4076e6b622a2120b84caeca5e3a
turniej poetycki baner.jpge46dbb028bf90654d9ef25538a165188
baner.jpga280a167fa1c160981a6e9e8e2e8b9f6
przyroda_gmina_nysa_.png1fd164116d36c579320f9da339acaaa0
baner_220x120_naprawmyto.jpg4c89fa696921b1fe9e52624a99bce013
Walory Przyrodnicze Gminy Nysa
Dodano: 17-04-2015  | Łukasz Burmiński
Wyślij link mailem

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
 

 

Operacja „Walory przyrodnicze Gminy Nysa” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji,  które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


 

Projekt „Walory przyrodnicze Gminy Nysa”

   Celem projektu „Walory przyrodnicze Gminy Nysa” było podjęcie działań promocyjnych w celu  wypromowania i wyeksponowania cennego, lokalnego dziedzictwa przyrodniczego.


   Przedsięwzięcie polegało na wydaniu promocyjnego filmu przyrodniczego, albumu i ulotek opisujących cenne przyrodniczo tereny i obiekty Gminy Nysa, które będą nieodpłatnie przekazane placówkom oświatowym i kulturalnym na terenie Gminy Nysa, mieszkańcom i turystom. Będą one również nieodpłatnie dystrybuowane na organizowanych przez Gminę Nysa akcjach takich jak np.: Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, Dzień Kasztanowca.

  Zasięg oddziaływania operacji objął swym działaniem obszar Lokalnej Grupy Działania Nyskie Księstwo Jezior i Gór. Podjęte działania w ramach operacji bezpośrednio przyczynią się do promocji lokalnych obszarów przyrodniczo-cennych w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000. Ze względu, że realizacja celów wpłynie na wyeksponowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych, operacja przyczyni się do wzrostu atrakcyjności obszaru LGD. Wprowadzenie nowych produktów informacyjno-turystycznych, wpłynie na wyeksponowanie posiadanego bogactwa przyrodniczego a tym samym przyczyni się do rozwoju turystyki.

W ramach operacji zostały opisane i wypromowane takie obszary i obiekty jak:

       1. Zbiornik Nyski leżący na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu i na terenie Natura 2000.

       2. Otmuchowsko - Nyski Obszaru Chronionego Krajobrazu.

       3. Forty Nyskie włączone w sieć obszarów Natura 2000.

       4. Rezerwat przyrody „Przyłęk” włączony również w sieć obszarów Natura 2000 .

       5. Pomniki przyrody na terenie miasta Nysa.

       6. Pomniki przyrody na terenie sołectw Gminy Nysa. 

                                                                                                                                                               Bernard Rudkowski
Wydział Rozwoju Wsi

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale