Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
ULGI i ZNIŻKI DLA RODZIN
Dodano: 29-11-2016  | Łukasz Burmiński
Wyślij link mailem
grafika

W Gminie Nysa realizowane jest wsparcie rodzin poprzez wprowadzony w życie zbiór przepisów, tzn. uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Nysy wprowadzających ulgi i zniżki na usługi świadczone przez podległe Gminie Nysa jednostki. Nowością jest uchwalone w dniu 10 listopada 2015r. świadczenie pieniężne - "bon wychowawczy". 

 Nysa chce być miastem atrakcyjnym do mieszkania i inwestowania, dlatego od lat podejmowane są uchwały, które zmniejszają koszty funkcjonowania rodzin. Wprowadzono ulgi i zwolnienia, które w wielu polskich miastach są dopiero wprowadzane m.in. przy pomocy tzw. „karty rodziny”. Dzięki uchwale nr XIII/165/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 listopada 2015 r., Gmina Nysa jako pierwsza w Polsce wprowadziła w życie tzw. "bon wychowawczy" na drugie i kolejne dziecko w rodzinie od rozpoczęcia 13 miesiąca życia do ukończenia 6 roku życia. >>> zobacz więcej

 

 

Tabela zniżek, pakietów i udogodnień z terenu Gminy Nysa dostępna jest na dole strony.


W Nysie można korzystać z: 

 • bezpłatnych wejść na krytą pływalnię, kąpielisko miejskie i ośrodek rekreacyjny dla dzieci w wieku do lat 4 oraz ulgowych dla dzieci i młodzieży szkolnej
  Cennik kryta pływalnia NOR <<kiliknij>>
  Cennik kąpielisko NOR <<kliknij>>
  Cennik lodowisko NOR <<kliknij>>
  Wszystkie aktualne cenniki można znaleźć również na stronie Nyskiego Ośrodka Rekreacji <>

 • nieodpłatnego korzystania z krytej pływalni, sztucznego lodowiska dla wszystkich dzieci z gminy Nysa w ramach zajęć edukacyjnych oraz w czasie ferii zimowych

 • zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży w Nyskim Domu Kultury, pozwalających na rozwijanie umiejętności i talentów młodego pokolenia
  Oferta dla dzieci i młodzieży w NDK <<kliknij>> 

 • zniżkowych biletów w przejazdach autobusami MZK dla młodzieży szkolnej (oprócz bezpłatnych dowozów do szkoły realizowanych przez MZK w Nysie) oraz zwolnień z opłaty za przejazdy dla dzieci do osiągnięcia wieku szkoły podstawowej.

 

 • Cennik MZK Nysa << kliknij >>
 • Czytaj więcej -  uchwała Rady Miejskiej w Nysie <<kliknij>>
  Uchwała - zwolnienie z opłaty za przejazdy dla dzieci do osiągnięcia wieku szkolnego <<kliknij>>

 

 • ulgi w opłatach za pobyt dziecka w żłobku w przypadku uczęszczania jednocześnie do placówki więcej niż jednego dziecka z rodziny lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego
 • wykaz placówek w tabeli na dole.                        


                                     

                              

 

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Kryteria otrzymania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora:
- rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę lub z jednym dzieckiem niepełnosprawnym bez ograniczeń wiekowych,
- rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka,
- rodziny wychowujące dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością,
- osoby starsze, które ukończyły 65 rok życia.

Zniżki oferowane przez Partnerów Opolskiej Kart Rodziny i Seniora, poniżej link do Partnerów Karty: http://ssd.opolskie.pl/page/222,moje-ulgi.html


Karta wydawana jest bezpłatnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, natomiast termin ważności karty określa naklejony hologram (okres ważności nie dłuższy niż 24 miesiące).

Wnioski do Opolskiej Karty Rodziny i Seniora wydają:
• Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Punkt Obsługi Klienta, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
• Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. KEN 1A, 48-300 Nysa.
oraz można pobrać ze strony internetowej www.ssd.opolskie.pl (zakładka Opolska Karta Rodziny i Seniora).

Wnioski do Opolskiej Karty Rodziny i Seniora należy złożyć w:
- Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Punkt Obsługi Klienta, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
lub
- Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. KEN 1A, 48-300 Nysa, pok. nr 8
lub wysłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole (z dopiskiem ,,Opolska Karta Rodziny i Seniora”).Kartę można odebrać osobiście lub pod adresem wskazanym we wniosku.Regulamin wydawania i użytkowania OPOLSKIEJ KARTY RODZINY I SENIORA („Regulamin”) pdf


Nazwa Jednostki:

Zniżki, pakiety, udogodnienia dla rodzin z terenu Gminy Nysa, w tym, w ramach Karty Dużej Rodziny

Nyski Dom Kultury

W Nyskim Domu Kultury nie ma sformalizowanych regulaminów stosowania ulg i zniżek, jednakże:

1. W 2015 roku wstęp na większość imprez i wydarzeń organizowanych przez NDK był bezpłatny lub ceny biletów były bardzo niskie, by nie stanowiły bariery. Propozycje NDK do Karty Dużej Rodziny od 2016 roku:

 2. Bilety na spektakle i koncerty dla dzieci i młodzieży organizowane przez NDK dla członków Karty Dużej Rodziny- ulga 25%.

2. Zajęcia wakacyjne i podczas ferii, warsztaty - ulga 50 %.

3. Wycieczki i zwiedzanie organizowane przez Punkt Informacji Turystycznej

w Bastionie św. Jadwigi w Nysie – ulga 50%,

Nyski Ośrodek Rekreacji

1. Bezpłatne wejścia na Krytą Pływalnię, Kąpielisko Miejskie i Ośrodek Rekreacji nad jeziorem dla dzieci w wieku do lat 4 oraz bilety ulgowe dla dzieci i młodzieży szkolnej.

2. Nieodpłatne korzystanie z Krytej Pływalni, sztucznego lodowiska dla wszystkich dzieci z Gminy Nysa w ramach zajęć edukacyjnych oraz w czasie ferii zimowych,

3. Na krytej Pływalni dostępne są bilety rodzinne: trzy osobowe ( w cenie 19,50 zł), cztero osobowe ( w cenie 24,00 zł) oraz bilet rodzinny pięcio osobowy  ( w cenie 30 zł ) do tej pory z biletów rodzinnych skorzystało 2341 osoby ( okres od 15.06 do 25.11. br.).

4.Kąpielisko Miejskie w swojej ofercie posiada także bilety rodzinne w cenie trzy osobowy  ( 12,00 zł), bilet czteroosobowy ( 16,00 zł ) oraz bilet pięcioosobowy                   ( 18,00 zł ), Do tej pory z biletów rodzinnych skorzystało 740 osób ( w okresie od 15.06 do 31.08 ).

5. Na boisku wielofunkcyjnym „ Orlik” po wcześniejszej rezerwacji jest możliwość uprawiania sportów rodzinnych.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie

MiGBP zarówno dla członków Karty Dużej Rodziny jak i pozostałych klientów świadczy usługi nieodpłatnie. Jedyną opłatą jaką ponosi czytelnik zapisując się do biblioteki jest jednorazowa opłata za kartę biblioteczną w wysokości 1,00 zł – dzieci do lat 12 i seniorzy oraz 3,50 zł pozostali czytelnicy.

Ponadto każdy mieszkaniec gminy Nysa może nieodpłatnie brać udział w imprezach organizowanych przez Bibliotekę.

Miejski Zakład Komunikacji w Nysie

Przy przejazdach autobusami komunikacji miejskiej stosowane są uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej,

Żadna z ulg nie została ograniczona jako ulga tylko dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Wydział Finansowy w Urzędzie Miejskim w Nysie

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne - Uchwała Nr XVII/242/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie zwolnienia

w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne. Zwolnienie wynosi 25% miesięcznej kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należnej od każdej rodziny wielodzietnej, jaką ponosi właściciel nieruchomości zgodnie ze złożoną deklaracją i obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r.

Wydział Rozwoju Infrastruktury i Drogownictwa

Winiety parkingowe z zerową stawką opłat dla rodziców dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym klas I-III przy placówkach oświatowych zgodnie z zapisem Uchwały Nr XVII/277/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.


Żłobki i przedszkola:

Nazwa żłobka i przedszkola

Zniżki, pakiety, udogodnienia

Żłobek Miejski NR 1
„Jedyneczka”

 

Żłobek NR 2

Żłobek jako placówka opiekuńczo-wychowawcza dla dziecka do lat 3, na podstawie Uchwały nr IX/148/11
z dnia 29 czerwca 2011r. stosuje ustalone zniżki:

1. W przypadku uczęszczania do Żłobka jednocześnie więcej niż jednego dziecka z tej samej rodziny opłata za pobyt na drugie dziecko zmniejsza się o 30% od opłaty stałej.

2. W przypadku uczęszczania do Żłobka dziecka
z orzeczoną niepełnosprawnością, opłata za pobyt ulega obniżeniu o 50% od opłaty stałej.

Przedszkole Nr 10

W ramach Karty Dużej Rodziny są udzielane zwolnienia ze składki ubezpieczeniowej w ilości 10% ogółu dzieci dla dzieci z rodzin wielodzietnych.

Przedszkole Nr 14

Zwolnienie drugiego i kolejnego dziecka, z ubezpieczenia NNW, pod warunkiem, że rodzin wyrazi zgodę na ubezpieczenie dziecka w towarzystwie ubezpieczeniowym wybranym przez Radę Rodziców placówki, jak również w przypadku gdy kwota zwolnionych z ubezpieczenia dzieci, nie przekroczy 10% ogólnej liczby ubezpieczonych w przedszkolu dzieci.


* Pozostałe placówki nie oferują rodzicom zniżek, pakietów i udogodnień.


 


Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Urząd Miejski w Nysie

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ