Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.png8c649325e656bbfb4b854ffdae657a12
bip4.png9b1146a61bf9d626e08472fea7e9dffb
baner_zamowienia_publiczne_220x120.jpgdc0068f8d8075ce628abf4e6af3d347f
baner bon wychowawczy.jpgcfbaec7f12fb7107d600d492c45fada4
gprn.PNG60621057ecbb1bdd88aa09dbac38d6b0
ppp2.pngd58bde3feb36e05a40dcade9d92511e1
gmina sprzedaje.jpgc43ab3a1fb17f5d606b4c6afe82170d0
wies.PNGc944c4d935c2ef7d80f9ea8cc26cec2e
sty.PNGc6d1d14e777ade7f2a6bd5c87b50320c
budzet_obyw.png001e54da8baf5d3697534a1b3c82fd72
z.png7334f7107fd629734765453a16ef7b7d
8.pngb428eacb5b8ffb4803f44ac2f9202a4e
Tryton Nyski XX baner do menu.jpgce5ea1572235599e0748aed3e8e10eae
ulgi_rodzina.pngdeec47a98de62e105ce3b1fe5820e8cb
baner zakładka.jpg3007394768a7c85f1e711197a8eb7c21
odpady.giff07b6bf9b014d1a7982fd109587b9efe
eko_harmonogram.png0fdf293c9f5b7963e6d8c25884b15e02
airly.PNG6b3d32286f15ae583cbdcba4634dd541
mapa.png3406e2ab4dbfd04d5551cd8949634e2d
baner_220x133_miejski_internet_nysa.jpgdcc4590462d711797ee263ee8c4b26df
mobil.png1f2d697684d5b08620ef45a36dfbea1a
rrr.png7890367556438e12bc3aca53a057edff
baner_partnerstwo.gif0d32939b2c34cea3151db9ab51be3bfb
kultura.GIF192e0744c38dc38b9ba57f056b6bf2be
dzielnicowy-baner-oryg.gife8caa82c0b481fb377235ee1d9a6dd21
schronisko_zwierzat.png523a4bc83a25f12dc1b64ab163197d79
orly.png8ab9772b93a0f4df1843a3bb4bba7d32
turniej poetycki baner.jpg3ab2f5064044014de65f12cf20c681f3
baner.jpgf73161694da22ecfc8169d4797192fcf
przyroda_gmina_nysa_.pnge9a7bcd755e06496fd83e31d4162536f
baner_220x120_naprawmyto.jpg25a0cf68f5b357297da9235e240a504a
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Dodano: 23-07-2015  | Administrator
Wyślij link mailem

 

    Obsługę w zakresie działalności gospodarczej zapewnia Biuro Pozyskiwania Inwestorów            i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Nysie.


Opisy procedur dot. sprzedaży napojów alkoholowych, w tym

  • procedury ubiegania się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży wraz zwnioskiem do pobrania w postaci elektronicznej
  • zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Nysa

dostępne w Internetowym Portalu Urzędu

 


 

POBÓR OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ

NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

W GMINIE NYSA

  1. W przypadku przedsiębiorcy, który w danym roku kalendarzowym rozpoczyna działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, opłata za korzystanie z zezwolenia za dany rok winna być wniesiona w całości – jednorazowo - przed wydaniem zezwolenia i w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
  2. W przypadku przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie tracące ważność w ciągu danego roku, opłata za korzystanie z zezwolenia za dany rok kalendarzowy winna być wniesiona w całości - jednorazowo - do 31 stycznia danego roku.
  3. Dla przedsiębiorcy, którego zezwolenie utrzymuje ważność przez cały rok kalendarzowy, wnoszenie opłat pozostaje na dotychczasowych zasadach, tj. z zastosowaniem 3 równych rat – do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku.
  4. Przedsiębiorca, którego zezwolenie utrzymuje ważność przez cały rok kalendarzowy może również wnieść opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jednorazowo  - jeżeli wyrazi taką wolę.

 

Jednocześnie, zgodnie z treścią art.111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – oraz w zgodzie z bieżącym orzecznictwem i wyrokami sądowymi - pobór opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych  od dnia 1 sierpnia 2012 r. wygląda następująco:

 

     1.      w przypadku cofnięcia zezwolenia (decyzja o cofnięciu):

    • opłatę pobiera się do dnia uprawomocnienia się decyzji o cofnięciu


    2.      w przypadku wygaszenia zezwolenia (decyzja o wygaszeniu):

a)      na wniosek Przedsiębiorcy - opłatę pobiera się do dnia wskazanego we wniosku 
         o wygaszenie zezwolenia

b)      z urzędu (gdy brak złożenia oświadczenia o obrotach lub brak wpłaty raty 
         w odpowiedniej  wysokości i w ustawowym terminie):

   • zezwolenie traci ważność z mocy ustawy z dniem, do którego opłata winna być wniesiona

Jeśli Przedsiębiorca nie odwołuje się od w/w decyzji:


   • po uprawomocnieniu się decyzji wygaszającej Przedsiębiorca zostanie wezwany do złożenia (pod odpowiedzialnością karną) oświadczenia o faktycznym okresie prowadzenia tej działalności; oświadczenie winno być tożsame z wpisem  w CEIDG, gdzie Przedsiębiorca ma obowiązek podawać aktualne dane
  • brak dobrowolnej wpłaty ze strony Przedsiębiorcy w odpowiedniej wysokości pociągnie za sobą egzekucję administracyjną

Jeśli Przedsiębiorca odwołuje się od w/w decyzji:

  • opłatę pobiera się do dnia uprawomocnienia się decyzji o wygaszeniu


    3.    Procedura egzekucji administracyjnej opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Po wyczerpaniu działań polubownych, wzywających do dokonania opłaty za faktyczny okres korzystania   z zezwolenia, Przedsiębiorca otrzyma upomnienie i sprawa zostanie przekazana do Wydziału Finansowego tut. Urzędu celem zakończenia procedury egzekucji nie uiszczonych dobrowolnie należności z tytułu korzystania z zezwolenia.


    4.   W sytuacji, gdy Przedsiębiorca nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - uznaje się, iż Przedsiębiorca nie odnotował obrotów z tytułu sprzedaży  napojów alkoholowych w roku poprzednim i wszelkie ewentualne opłaty liczone będą na podstawie opłat podstawowych określonych w merytorycznej ustawie.

 

Przypomina się równocześnie, iż wysokość opłaty z tytułu korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie określa się w drodze decyzji administracyjnej. Przepisy ustawy wskazują, że obliczenie opłaty ma charakter czysto rachunkowy, jest czynnością materialno-techniczną i powinno być dokonywane przez osobę zobowiązaną do jej uregulowania, tj. Przedsiębiorcę. Natomiast organ udzielający zezwolenia, na podstawie posiadanych dokumentów (zezwolenia i oświadczenia o wielkości sprzedaży) sprawdza jedynie poprawność  i terminowość wniesionych opłat.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ