Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.png2b685755d2e512ee90715007d3a5d8cf
bip4.png302f9dcafd42fc685687d938bee11043
baner_zamowienia_publiczne_220x120.jpg66fe2e2d8e626f53ccfab6dc89b71960
baner bon wychowawczy.jpg8a22859ece4a39ad918fb0341cec7aa0
gprn.PNG6f8124ce15f8c090ac86f98fd708939c
ppp2.pnga488c04e42417530b4cb9e8ac510eec4
gmina sprzedaje.jpgaf237e71046df0cea0441383222f7c25
wies.PNGf3bb6cdb38a2bbff38b41502107fb0be
sty.PNGcb8bd0a4dca0ac5446ae44a646ba2040
budzet_obyw.pngf9b624d3973b4a2fc368fa34370c4248
z.png3e91077ce554067b80134c20fcf4f5ae
8.png895085907462add4a7b30db0232db83f
Tryton Nyski XX baner do menu.jpg3ef6e628bdac1a24557d7eeee6c3e6bf
ulgi_rodzina.png8a4eeef7391488ca6bfb36c850c68e44
baner zakładka.jpgb545d7cc7d02b0cc6cc772679ad0a462
odpady.gifab7fab61a2946802c7e9877e9cebdf07
eko_harmonogram.png753bee28bae0745d8ab5abc45691779f
airly.PNG800e870e55f30e3a6fa0ac26a1537c40
mapa.png762bf2c89230b78244c411a1b531397c
baner_220x133_miejski_internet_nysa.jpg167e1f671a3c964e1b791416356b87ad
mobil.png2bc0831efc4bf0f25413f4e4569a1e7f
rrr.pngcf60eb93649cdc2b15176a4476a5dda8
baner_partnerstwo.gifb2ac60f06016b13ecaed0e59c6f9c6b0
kultura.GIF6c93dacf71427406a2fe046a901206a1
dzielnicowy-baner-oryg.gife57736ab2a1ffbae6f0c98d26bcf39a2
schronisko_zwierzat.pngc1af4a94ddad4484ab7679fe7004c698
orly.png976bdc9b41949a6ad938239ffa80d241
turniej poetycki baner.jpg453e845dc73fd483e07787b0e05abc2e
baner.jpg58c79e1baa1ad76d0600a84db0996b27
przyroda_gmina_nysa_.png25850e0b960752db386d85c4ef57d937
baner_220x120_naprawmyto.jpgc0031d49274f5683ddb3eedb91ea2adf
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Dodano: 23-07-2015  | Administrator
Wyślij link mailem

 

    Obsługę w zakresie działalności gospodarczej zapewnia Biuro Pozyskiwania Inwestorów            i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Nysie.


Opisy procedur dot. sprzedaży napojów alkoholowych, w tym

  • procedury ubiegania się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży wraz zwnioskiem do pobrania w postaci elektronicznej
  • zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Nysa

dostępne w Internetowym Portalu Urzędu

 


 

POBÓR OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ

NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

W GMINIE NYSA

  1. W przypadku przedsiębiorcy, który w danym roku kalendarzowym rozpoczyna działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, opłata za korzystanie z zezwolenia za dany rok winna być wniesiona w całości – jednorazowo - przed wydaniem zezwolenia i w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
  2. W przypadku przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie tracące ważność w ciągu danego roku, opłata za korzystanie z zezwolenia za dany rok kalendarzowy winna być wniesiona w całości - jednorazowo - do 31 stycznia danego roku.
  3. Dla przedsiębiorcy, którego zezwolenie utrzymuje ważność przez cały rok kalendarzowy, wnoszenie opłat pozostaje na dotychczasowych zasadach, tj. z zastosowaniem 3 równych rat – do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku.
  4. Przedsiębiorca, którego zezwolenie utrzymuje ważność przez cały rok kalendarzowy może również wnieść opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jednorazowo  - jeżeli wyrazi taką wolę.

 

Jednocześnie, zgodnie z treścią art.111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – oraz w zgodzie z bieżącym orzecznictwem i wyrokami sądowymi - pobór opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych  od dnia 1 sierpnia 2012 r. wygląda następująco:

 

     1.      w przypadku cofnięcia zezwolenia (decyzja o cofnięciu):

    • opłatę pobiera się do dnia uprawomocnienia się decyzji o cofnięciu


    2.      w przypadku wygaszenia zezwolenia (decyzja o wygaszeniu):

a)      na wniosek Przedsiębiorcy - opłatę pobiera się do dnia wskazanego we wniosku 
         o wygaszenie zezwolenia

b)      z urzędu (gdy brak złożenia oświadczenia o obrotach lub brak wpłaty raty 
         w odpowiedniej  wysokości i w ustawowym terminie):

   • zezwolenie traci ważność z mocy ustawy z dniem, do którego opłata winna być wniesiona

Jeśli Przedsiębiorca nie odwołuje się od w/w decyzji:


   • po uprawomocnieniu się decyzji wygaszającej Przedsiębiorca zostanie wezwany do złożenia (pod odpowiedzialnością karną) oświadczenia o faktycznym okresie prowadzenia tej działalności; oświadczenie winno być tożsame z wpisem  w CEIDG, gdzie Przedsiębiorca ma obowiązek podawać aktualne dane
  • brak dobrowolnej wpłaty ze strony Przedsiębiorcy w odpowiedniej wysokości pociągnie za sobą egzekucję administracyjną

Jeśli Przedsiębiorca odwołuje się od w/w decyzji:

  • opłatę pobiera się do dnia uprawomocnienia się decyzji o wygaszeniu


    3.    Procedura egzekucji administracyjnej opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Po wyczerpaniu działań polubownych, wzywających do dokonania opłaty za faktyczny okres korzystania   z zezwolenia, Przedsiębiorca otrzyma upomnienie i sprawa zostanie przekazana do Wydziału Finansowego tut. Urzędu celem zakończenia procedury egzekucji nie uiszczonych dobrowolnie należności z tytułu korzystania z zezwolenia.


    4.   W sytuacji, gdy Przedsiębiorca nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - uznaje się, iż Przedsiębiorca nie odnotował obrotów z tytułu sprzedaży  napojów alkoholowych w roku poprzednim i wszelkie ewentualne opłaty liczone będą na podstawie opłat podstawowych określonych w merytorycznej ustawie.

 

Przypomina się równocześnie, iż wysokość opłaty z tytułu korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie określa się w drodze decyzji administracyjnej. Przepisy ustawy wskazują, że obliczenie opłaty ma charakter czysto rachunkowy, jest czynnością materialno-techniczną i powinno być dokonywane przez osobę zobowiązaną do jej uregulowania, tj. Przedsiębiorcę. Natomiast organ udzielający zezwolenia, na podstawie posiadanych dokumentów (zezwolenia i oświadczenia o wielkości sprzedaży) sprawdza jedynie poprawność  i terminowość wniesionych opłat.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ