Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.pngd5b0ecf7d1a97791af1c8fd09e73b533
bip4.png776f2c2670d3f257114585e9c007f430
baner_zamowienia_publiczne_220x120.jpg2323049de206781f75de85589778d419
baner bon wychowawczy.jpg48888b9a909dfd04296e286c39aec300
gprn.PNG954c711be0fc8ba478221069f89cfc1b
ppp2.png48e644179b771440eb025c3f2d23e36f
gmina sprzedaje.jpgead3f53c441b32b20c08a82bc5a16e08
wies.PNGeffc2ffe3e0aa6dcfc8dca43d3720f1e
sty.PNGd2510591a289b9c8678ddcc94f6ccdbe
budzet_obyw.png5280590444d01a59f7a34c88f5b2224a
z.pngf39563506e9b7d8b24c00fcfe21b443d
8.pngc68168507208f2c77f41765bc6d4ae87
Tryton Nyski XX baner do menu.jpgc149161d5b65609e01853f886c3bf4df
ulgi_rodzina.pngc98f41498b78e0fcace74e83a739e133
baner zakładka.jpgab98a6bf9f245e00dbc0980662651915
odpady.gif130e6e2d458551d038e15a6793d8069b
eko_harmonogram.png6cb9ba7a971b2b167b6430264e0b69a3
airly.PNGc9e90c9fb3644afe0578ec24e5f7bf56
mapa.png808aeae01849ec6ebdff659fb8b57ebd
baner_220x133_miejski_internet_nysa.jpg3012885a2b906479aa9f1f591add496a
mobil.png470a8ea76886e0acc8c7dd13f54a1b83
rrr.pnge86ce8eb53e7ffea17f14570cc17f7c2
baner_partnerstwo.gifa764163f3f82bfdaded4baa9c0b6edf0
kultura.GIF572b0c5edcfb33623cfa5cddb717fec6
dzielnicowy-baner-oryg.gifbe2a6f1591113df31c0b2c03f814e3b1
schronisko_zwierzat.png4ecddcffc8dbfd5cde9d0408e3fb06af
orly.png37d9952cb4279d82ee4711ba0ee416c5
turniej poetycki baner.jpga4c65745d4fdbd6bfc136508b952ff6e
baner.jpg3770429c7d40d702ef255a4ef8019644
przyroda_gmina_nysa_.png6451e26673f96dc8950454d23a58ac80
baner_220x120_naprawmyto.jpg078cc6aac7972752a8345f18fdfdc047
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Dodano: 23-07-2015  | Administrator
Wyślij link mailem

 

    Obsługę w zakresie działalności gospodarczej zapewnia Biuro Pozyskiwania Inwestorów            i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Nysie.


Opisy procedur dot. sprzedaży napojów alkoholowych, w tym

  • procedury ubiegania się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży wraz zwnioskiem do pobrania w postaci elektronicznej
  • zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Nysa

dostępne w Internetowym Portalu Urzędu

 


 

POBÓR OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ

NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

W GMINIE NYSA

  1. W przypadku przedsiębiorcy, który w danym roku kalendarzowym rozpoczyna działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, opłata za korzystanie z zezwolenia za dany rok winna być wniesiona w całości – jednorazowo - przed wydaniem zezwolenia i w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
  2. W przypadku przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie tracące ważność w ciągu danego roku, opłata za korzystanie z zezwolenia za dany rok kalendarzowy winna być wniesiona w całości - jednorazowo - do 31 stycznia danego roku.
  3. Dla przedsiębiorcy, którego zezwolenie utrzymuje ważność przez cały rok kalendarzowy, wnoszenie opłat pozostaje na dotychczasowych zasadach, tj. z zastosowaniem 3 równych rat – do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku.
  4. Przedsiębiorca, którego zezwolenie utrzymuje ważność przez cały rok kalendarzowy może również wnieść opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jednorazowo  - jeżeli wyrazi taką wolę.

 

Jednocześnie, zgodnie z treścią art.111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – oraz w zgodzie z bieżącym orzecznictwem i wyrokami sądowymi - pobór opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych  od dnia 1 sierpnia 2012 r. wygląda następująco:

 

     1.      w przypadku cofnięcia zezwolenia (decyzja o cofnięciu):

    • opłatę pobiera się do dnia uprawomocnienia się decyzji o cofnięciu


    2.      w przypadku wygaszenia zezwolenia (decyzja o wygaszeniu):

a)      na wniosek Przedsiębiorcy - opłatę pobiera się do dnia wskazanego we wniosku 
         o wygaszenie zezwolenia

b)      z urzędu (gdy brak złożenia oświadczenia o obrotach lub brak wpłaty raty 
         w odpowiedniej  wysokości i w ustawowym terminie):

   • zezwolenie traci ważność z mocy ustawy z dniem, do którego opłata winna być wniesiona

Jeśli Przedsiębiorca nie odwołuje się od w/w decyzji:


   • po uprawomocnieniu się decyzji wygaszającej Przedsiębiorca zostanie wezwany do złożenia (pod odpowiedzialnością karną) oświadczenia o faktycznym okresie prowadzenia tej działalności; oświadczenie winno być tożsame z wpisem  w CEIDG, gdzie Przedsiębiorca ma obowiązek podawać aktualne dane
  • brak dobrowolnej wpłaty ze strony Przedsiębiorcy w odpowiedniej wysokości pociągnie za sobą egzekucję administracyjną

Jeśli Przedsiębiorca odwołuje się od w/w decyzji:

  • opłatę pobiera się do dnia uprawomocnienia się decyzji o wygaszeniu


    3.    Procedura egzekucji administracyjnej opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Po wyczerpaniu działań polubownych, wzywających do dokonania opłaty za faktyczny okres korzystania   z zezwolenia, Przedsiębiorca otrzyma upomnienie i sprawa zostanie przekazana do Wydziału Finansowego tut. Urzędu celem zakończenia procedury egzekucji nie uiszczonych dobrowolnie należności z tytułu korzystania z zezwolenia.


    4.   W sytuacji, gdy Przedsiębiorca nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - uznaje się, iż Przedsiębiorca nie odnotował obrotów z tytułu sprzedaży  napojów alkoholowych w roku poprzednim i wszelkie ewentualne opłaty liczone będą na podstawie opłat podstawowych określonych w merytorycznej ustawie.

 

Przypomina się równocześnie, iż wysokość opłaty z tytułu korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie określa się w drodze decyzji administracyjnej. Przepisy ustawy wskazują, że obliczenie opłaty ma charakter czysto rachunkowy, jest czynnością materialno-techniczną i powinno być dokonywane przez osobę zobowiązaną do jej uregulowania, tj. Przedsiębiorcę. Natomiast organ udzielający zezwolenia, na podstawie posiadanych dokumentów (zezwolenia i oświadczenia o wielkości sprzedaży) sprawdza jedynie poprawność  i terminowość wniesionych opłat.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ