Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.pngd15cb20398db3e1707093c79ad37b0ee
bip4.pngbadbbdddb125c2e76483608b733288bf
baner_zamowienia_publiczne_220x120.jpga1466f5646f1e78da01211559c0ba716
baner bon wychowawczy.jpg772873af584e8032bd1df3789dd7f3a9
gprn.PNG3099cac72374ad63ae37e42ace5c3185
ppp2.pngdb20ecb9c525724507a619978d54e2ad
gmina sprzedaje.jpg37aef33d9153797ac5fb0ae6d0141fec
wies.PNG9f0a2270d3f3f1bd967f4621213facbb
sty.PNG7f6f04fdb8e01f9b8c30cf38e1687a9f
budzet_obyw.png9c7338493e58222cdfdad3c0ef011ee7
z.png9211e477c90dd8f27c8f71c9b44c8fce
8.pngf0827ab7beec703eb7fe07b381c5aa69
Tryton Nyski XX baner do menu.jpgd59f32baf3c695d2fafb9ad05b4f9224
ulgi_rodzina.png340939fe2ee3626a85a231e7d0bc362f
baner zakładka.jpg0ddf0519c9e6442621ab2d0630e48840
odpady.gif943fe78714733017be25b90d9cfef204
eko_harmonogram.png177d4fdfe762e42796ce3d0de13089d3
airly.PNG2c769a413c039c42c1b9793036e713e4
mapa.png2c47577663ba268abf24528215c59c26
baner_220x133_miejski_internet_nysa.jpge76f900f1fd604d92ce987e47abe7b52
mobil.pngd70f161d0d155151086360cd5d2a0c87
rrr.png852dfb175b59170c1f4da3b03daa3e48
baner_partnerstwo.gife9f567179cfacacae602f9b812560261
kultura.GIF371d86bf30ce31d940f8a384504f2237
dzielnicowy-baner-oryg.gif09a0edd3e289af3ad35ed6badbec380c
schronisko_zwierzat.png437c79dfc2fdd01a37c25397a2a175d5
orly.png2dcb483aac3d8a8fde928876073f2e01
turniej poetycki baner.jpg2b01eb3c18064c611494d096ba73f864
baner.jpgc6863729b4c2186506bc3d18aa112fce
przyroda_gmina_nysa_.pnge7c4a10b9aa495cb557be5dab3d284c3
baner_220x120_naprawmyto.jpg335b148b4517bfc1b0d259b6a516785d
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Dodano: 23-07-2015  | Administrator
Wyślij link mailem

 

    Obsługę w zakresie działalności gospodarczej zapewnia Biuro Pozyskiwania Inwestorów            i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Nysie.


Opisy procedur dot. sprzedaży napojów alkoholowych, w tym

  • procedury ubiegania się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży wraz zwnioskiem do pobrania w postaci elektronicznej
  • zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Nysa

dostępne w Internetowym Portalu Urzędu

 


 

POBÓR OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ

NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

W GMINIE NYSA

  1. W przypadku przedsiębiorcy, który w danym roku kalendarzowym rozpoczyna działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, opłata za korzystanie z zezwolenia za dany rok winna być wniesiona w całości – jednorazowo - przed wydaniem zezwolenia i w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
  2. W przypadku przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie tracące ważność w ciągu danego roku, opłata za korzystanie z zezwolenia za dany rok kalendarzowy winna być wniesiona w całości - jednorazowo - do 31 stycznia danego roku.
  3. Dla przedsiębiorcy, którego zezwolenie utrzymuje ważność przez cały rok kalendarzowy, wnoszenie opłat pozostaje na dotychczasowych zasadach, tj. z zastosowaniem 3 równych rat – do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku.
  4. Przedsiębiorca, którego zezwolenie utrzymuje ważność przez cały rok kalendarzowy może również wnieść opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jednorazowo  - jeżeli wyrazi taką wolę.

 

Jednocześnie, zgodnie z treścią art.111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – oraz w zgodzie z bieżącym orzecznictwem i wyrokami sądowymi - pobór opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych  od dnia 1 sierpnia 2012 r. wygląda następująco:

 

     1.      w przypadku cofnięcia zezwolenia (decyzja o cofnięciu):

    • opłatę pobiera się do dnia uprawomocnienia się decyzji o cofnięciu


    2.      w przypadku wygaszenia zezwolenia (decyzja o wygaszeniu):

a)      na wniosek Przedsiębiorcy - opłatę pobiera się do dnia wskazanego we wniosku 
         o wygaszenie zezwolenia

b)      z urzędu (gdy brak złożenia oświadczenia o obrotach lub brak wpłaty raty 
         w odpowiedniej  wysokości i w ustawowym terminie):

   • zezwolenie traci ważność z mocy ustawy z dniem, do którego opłata winna być wniesiona

Jeśli Przedsiębiorca nie odwołuje się od w/w decyzji:


   • po uprawomocnieniu się decyzji wygaszającej Przedsiębiorca zostanie wezwany do złożenia (pod odpowiedzialnością karną) oświadczenia o faktycznym okresie prowadzenia tej działalności; oświadczenie winno być tożsame z wpisem  w CEIDG, gdzie Przedsiębiorca ma obowiązek podawać aktualne dane
  • brak dobrowolnej wpłaty ze strony Przedsiębiorcy w odpowiedniej wysokości pociągnie za sobą egzekucję administracyjną

Jeśli Przedsiębiorca odwołuje się od w/w decyzji:

  • opłatę pobiera się do dnia uprawomocnienia się decyzji o wygaszeniu


    3.    Procedura egzekucji administracyjnej opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Po wyczerpaniu działań polubownych, wzywających do dokonania opłaty za faktyczny okres korzystania   z zezwolenia, Przedsiębiorca otrzyma upomnienie i sprawa zostanie przekazana do Wydziału Finansowego tut. Urzędu celem zakończenia procedury egzekucji nie uiszczonych dobrowolnie należności z tytułu korzystania z zezwolenia.


    4.   W sytuacji, gdy Przedsiębiorca nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - uznaje się, iż Przedsiębiorca nie odnotował obrotów z tytułu sprzedaży  napojów alkoholowych w roku poprzednim i wszelkie ewentualne opłaty liczone będą na podstawie opłat podstawowych określonych w merytorycznej ustawie.

 

Przypomina się równocześnie, iż wysokość opłaty z tytułu korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie określa się w drodze decyzji administracyjnej. Przepisy ustawy wskazują, że obliczenie opłaty ma charakter czysto rachunkowy, jest czynnością materialno-techniczną i powinno być dokonywane przez osobę zobowiązaną do jej uregulowania, tj. Przedsiębiorcę. Natomiast organ udzielający zezwolenia, na podstawie posiadanych dokumentów (zezwolenia i oświadczenia o wielkości sprzedaży) sprawdza jedynie poprawność  i terminowość wniesionych opłat.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ